088 - 2424240

Wie zijn wij?

Aan de Infolijn zijn 15 medewerkers verbonden, die bij toerbeurt de telefonische vragen beantwoorden. Deze vrijwilligers zijn gemotiveerde, deskundige mensen met vooral eigen ervaring met AG. De meesten hebben ofwel een paramedische achtergrond of diverse cursussen gevolgd op het gebied van AG. Ze hebben een interne training gehad en worden jaarlijks bijgeschoold. Ze mogen geen banden hebben met een praktijk, om elk risico op belangenverstrengeling uit te sluiten.

Voor het beantwoorden van de vragen maken ze gebruik van uitgebreid documentatiemateriaal, dat door de Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen is samengesteld en voortdurend wordt bijgewerkt. Behalve de telefoondienst zijn er dus ook mensen op de achtergrond actief met redactioneel werk of bestuurswerk.

Als u belangstelling hebt voor vrijwilligerswerk of als u een bijdrage zou willen leveren aan het besturen van de Infolijn kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting.

Verder zijn enkele medewerkers rechtstreeks telefonisch te bereiken:

088-2424200 = secretariaat

088-2424202 = voorzitter

Klik hieronder voor de ANBI stukken:

Beleidsplan 2024

Balans 2023

Jaarverslag 2023

Resultatenrekening 2023