088 - 2424240

Wie zijn wij?

Aan de Infolijn zijn 15 medewerkers verbonden, die bij toerbeurt de telefonische vragen beantwoorden. Deze vrijwilligers zijn gemotiveerde, deskundige mensen met vooral eigen ervaring met AG. De meesten hebben ofwel een paramedische achtergrond of diverse cursussen gevolgd op het gebied van AG. Ze hebben een interne training gehad en worden jaarlijks bijgeschoold. Ze mogen geen banden hebben met een praktijk, om elk risico op belangenverstrengeling uit te sluiten.

Voor het beantwoorden van de vragen maken ze gebruik van uitgebreid documentatiemateriaal, dat door de Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen is samengesteld en voortdurend wordt bijgewerkt. Behalve de telefoondienst zijn er dus ook mensen op de achtergrond actief met redactioneel werk of bestuurswerk.

Als u belangstelling hebt voor vrijwilligerswerk of als u een bijdrage zou willen leveren aan het besturen van de Infolijn kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting.

Verder zijn enkele medewerkers rechtstreeks telefonisch te bereiken:

088-2424200 = secretariaat

088-2424202 = voorzitter

Klik hieronder voor de ANBI stukken:

Beleidsplan 2023

Balans 2022

Jaarverslag 2022 

Resultatenrekening 2022

Oudere stukken:

Jaarverslag Infolijn 2021

Beleidsplan

Balans 2021

Beleidsplan 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening Infolijn 2016

Beleidsplan Infolijn 2018

Jaarverslag Infolijn 2017

Jaarrekening 2017

Balans 2018

Jaarverslag Infolijn 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag secretariaat 2019

Beleidsplan Infolijn 2019

Beleidsplan Infolijn 2020

Jaarrekening Infolijn 2019

Jaarrekening Infolijn 2020

Beleidsplan Infolijn 2021

Jaarverslag Infolijn 2020