088 - 2424240

Kwaliteit

De consumentenorganisaties proberen al meer dan 25 jaar een Keurmerk voor alternatieve genezers van de grond te krijgen. Dat is er nog steeds niet. Wel wordt er door de serieuze beroepsorganisaties hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. In dat kader heeft het LOPAG de “Criteria Beroepsuitoefening Alternatieve Gezondheidszorg” geformuleerd, waar steeds meer organisaties zich aan houden. Zo lang er geen keurmerk is, moeten consumentenorganisaties door eigen controle en bundeling van ervaring de kwaliteit bewaken.

Het “groene licht” krijgen voorlopig alleen beroepsorganisaties die strenge eisen stellen ten aanzien van opleiding (minimaal op HBO niveau), praktijkvoering, na- en bijscholing, klacht- en tuchtrecht etc.

Als u ontevreden bent over een alternatieve behandeling en u wilt misschien een klacht indienen, dan kunnen wij u daarvoor ook de weg wijzen.