088 - 2424240

Klachten over alternatieve geneeswijzen, een behandeling of behandelaar

Als u klachten heeft over een alternatieve arts/therapeut adviseren wij u welke stappen u kunt ondernemen. Wij werken ook mee aan structurele verbeteringen om soortgelijke klachten in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

U heeft slechte ervaringen met een alternatieve behandelaar, wat zijn de mogelijkheden?

De eerste stap is altijd:
Probeer uw klachten alternatieve geneeswijzen eest te bespreken met de arts/therapeut.
Als u er niet uitkomt of als u dat per se niet wilt kunt u het hogerop zoeken.

Bedenk wel: anonieme klachten worden nooit in behandeling genomen en er wordt altijd wederhoor toegepast!

Wij helpen u uit te zoeken bij welke instantie u terecht kunt met uw klacht.

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe kwaliteitswet van kracht, waar ook alle niet-reguliere behandelaars onder vallen.
U leest daar alles over op de Website Wkkgz.

Mail uw klacht aan Infolijn middels onderstaand klachtenformulier:

Klachtenformulier