088 - 2424240

Ons advies

Zolang er geen Keurmerk voor alternatieve genezers is, moeten wij als consumenten zelf de kwaliteit zo goed mogelijk controleren. Wij doen dat samen met andere organisaties. Wij stellen als eis dat een arts/therapeut lid is van een serieuze beroepsvereniging die de toegepaste therapie controleert t.a.v. opleiding, bij- en nascholing, klacht- en tuchtrecht etc.

De adressen die wij geven voldoen daaraan. N.B.: De kwaliteit van de arts/therapeut is dus alleen gewaarborgd voor de genoemde behandelwijze(n): als een homeopaat manipulaties gaat toepassen of als een chiropractor geneesmiddelen gaat voorschrijven valt dit buiten hun bevoegdheid, tenzij ze ook voor die andere therapie zijn aangesloten bij de betreffende organisatie. Veel behandelaars kunnen en mogen verschillende behandelingen toepassen.

Wij wijzen consumenten erop dat het praktijken wettelijk is toegestaan de zelf aanbevolen preparaten ook direct te verkopen, aangezien volgens de wet deze middelen vrijwel allemaal niet onder geneesmiddelen vallen  maar onder voedingssupplementen en kruiden. Wij vinden dat een onwenselijke situatie.  De consument moet altijd vrij zijn om te bepalen of en waar hij/zij de aanbevolen middelen aanschaft. Natuurlijk kan dat direct in de praktijk, maar zeker in gevallen waar het om grote bedragen gaat kan de consument gaan twijfelen of dit echt allemaal zo noodzakelijk is. U bent nooit verplicht om de middelen ter plaatse te kopen!

Om u te helpen een voor u goede keuze te maken kunt u onze lijn bellen. We zullen dan aan de hand van een aantal vragen een beeld proberen te krijgen van uw gezondheidsklacht(en) en de mogelijke oorzaken en factoren die daarop van invloed zijn. Wij hebben in ruim dertig jaar heel veel informatie verzameld uit publicaties en vanuit ervaringen van consumenten. Daarmee kunt u dan uw voordeel doen. Ook uw verzekeringspakket kan van invloed zijn op de keuze: niemand zit te wachten op extra pijn in de portemonnee!

Wij beseffen dat het juist de kracht is van veel “alternatieve” behandelingen dat zij lichaam en geest als één geheel zien en ook als zodanig behandelen of er tenminste rekening mee houden. Toch is onze huidige gezondheidszorg ingedeeld in lichamelijke en geestelijke zorg. Daarom noemen we de beide mogelijkheden apart, omdat het een keuze is langs welke weg de patiënt het best geholpen kan worden.

Bij ons kunt u terecht voor adressen van gekwalificeerde artsen en HBO therapeuten waar u zonder verwijzing een afspraak mee kunt maken. (Voor de criteria die wij hanteren zie de link onderaan.)

 

Lichamelijk gerichte hulp

 • Acupunctuur
 • Antroposofie 
 • Chiropractie   
 • Cranio-sacraal therapie  
 • Homeopathie (ook dierenartsen)
 • Integrale geneeskunde   (Waaronder Niet Toxische Tumor Therapie, Neuraaltherapie en Biofysische geneeskunde)
 • Manuele therapie 
 • Natuurgeneeskunde
 • Orthomoleculaire geneeswijze
 • Osteopathie
 • Tandartsen  – biologisch of homeopathisch werkend

Psychische ondersteuning

Indien u nader advies wilt over passende alternatieve of reguliere therapievormen bij psychosociale problemen, kunt u telefonisch overleggen met onze psychosociale deskundigen. U kunt gewoon bellen naar ons algemene nummer op maandag tussen 10 en 13.30, dan wordt u doorverbonden.
Ook kunt ons mailen met uw vraag, dan krijgt u binnen enkele werkdagen antwoord.

Psychotherapie, en counseling

 • EMDR
 • Simontontherapie
 • Alternatieve psychotherapie
 • Lichaamswerk
 • Psychosynthese
 • Psychodrama
 • Haptotherapie

Omdat dit een heel uitgebreid en complex veld is, heeft onze moederstichting Gezond Leven besloten zelf een Gids uit te geven die hier de weg wijst.