088 - 2424240 info@infolijn-ag.nl

Verdwaal niet in het bos van Alternatieve Geneeswijzen, vraag ons de weg!

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies voor een veilige en zinvolle alternatieve/complementaire aanpak van uw gezondheidsproblemen?

 

Corona, aanvullende tips vanuit natuurgeneeskunde/orthomoleculaire geneeskunde.

De aanwijzingen die de autoriteiten geven om je te beschermen tegen het Coronavirus moeten vanzelfsprekend opgevolgd worden. Maar kun je zelf nog méér doen om besmetting met Corona te voorkomen of een eventuele besmetting het hoofd te bieden? Ja!

Enquête integrale gezondheidszorg: tussentijdse analyse

Tot nu toe hebben circa 550 consumenten de ‘Enquête integrale gezondheidszorg’ (deels) ingevuld. Het Louis Bolk Instituut heeft hiervan onlangs een tussentijdse analyse gemaakt. Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

De uitzending van Radar van 13 maart 2017 legt een bekende misstand bloot:

De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen verwijst daarom uitsluitend naar de kleine groep bij de AVIG aangesloten artsen die op de juiste manier met deze methode werken. Het toont opnieuw aan dat er dringend behoefte is aan een Keurmerk voor niet reguliere therapeuten. Wij zullen pas tevreden zijn als ook hiervoor een register komt (zoals de BIG) waar je als consument op kunt vertrouwen.

Enquête

Wilt u uw ervaringen met alternatieve geneeswijzen delen?

Vul dan de enquête in, daarmee helpt u veel toekomstige patiënten!
Waarom deze enquête en hoe werkt het?

Wat zijn uw ervaringen met integrale zorg?

De Infolijn AG wil al uw ervaringen verzamelen via deze vragenlijst op internet. Zo kunnen we veel gegevens verzamelen die van groot belang zijn voor consumenten, nu en in de toekomst. Volgens het CBS bezoekt 1 miljoen mensen per jaar een niet-reguliere hulpverlener, dat doen ze omdat ze er baat bij hebben! Omdat men meestal gebruik maakt van een combinatie van reguliere en alternatieve/complementaire zorg spreken we van integrale zorg.

Vreemd genoeg is er nauwelijks informatie te vinden over welke geneeswijze effect heeft bij welke ziekte. De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen stuit al 30 jaar op dit probleem, omdat dit de meest gestelde vraag is:

“welke behandeling helpt bij mijn ziekte?”

In de alternatieve sector is er heel weinig specialisatie op ziekte (uitzonderingen zijn bijvoorbeeld kanker, Lyme en ADHD) dus is de keuze lastiger. Bovendien pretenderen enkele “totaalgeneeswijzen” in principe alles te kunnen aanpakken. Voor een belangrijk deel is dat ook zo, maar we verwachten toch dat er verschillen zijn in effect bij diverse aandoeningen.
Om patiënten beter te kunnen helpen, om gericht onderzoek te vragen naar aanleiding van uitkomsten en om een ideaal verzekeringspakket te ontwikkelen met een breed aanbod van effectieve geneeswijzen heeft de stichting Gezond Leven (mede oprichter van de Infolijn AG)  dit project opgezet. Om de gegevens te kunnen verwerken, dient u voor elke klacht/ziekte apart de vragenlijst te doorlopen.

De verzamelde gegevens zullen regelmatig via rapporten worden doorgegeven aan instellingen en personen die hun beleid daarop kunnen afstemmen.

Organisatie van Infolijn Alternatieve Geneeswijzen

De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen is een patiënteninitiatief, onafhankelijk van beroepsorganisaties of commercie.
Wij verstrekken adressen van artsen en therapeuten die aangesloten zijn bij beroepsorganisaties die aan de LOPAG-criteria voldoen.

De Infolijn wordt beheerd door de Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen. Deze wordt bestuurd door drie consumentenorganisaties:

  • Stichting Gezond Leven
  • Stichting Natuurlijk Welzijn
  • De Moermanvereniging

De drie moederstichtingen zijn alle aangesloten bij het nieuwe platform: Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG). Dit treedt in de voetsporen van het vroegere LOPAG (Landelijk Overleg van Patiëntenorganisaties voor Alternatieve Geneeswijzen) De Infolijn AG is daar als waarnemer/adviseur ook welkom.

Persbericht

ALMERE – 20 februari 2020. De landelijke internet enquête naar ervaringen met integrale gezondheidszorg heeft tot eind 2019 circa 550 ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Uit een tussenrapportage van het Louis Bolk Instituut blijkt dat bijna 400 consumenten rapporteerden over hun integrale behandeling door een professional. Het overgrote deel kwalificeert het resultaat als “zeer goed” of “goed”. Opvallend: ruim 250 consumenten ervoeren ook verbetering “op andere klachten”.

Bijna 330 consumenten gaven aan welke complementaire behandelaar ze hadden bezocht. Het hoogst scoorde homeopathie. Daarna volgden natuur geneeswijze, ayurveda, niet toxische tumor therapie en oosterse geneeswijze/acupunctuur.

Consumenten bezoeken integrale behandelaars vooral met klachten van het bewegingsapparaat. Ook psychische aandoeningen en spijsvertering scoren relatief hoog. Integrale behandeling lijkt tevens bij te dragen aan versterking van de eigen regie.

Stichting Gezond Leven, medeoprichter van de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen en initiatiefnemer van de enquête, hoopt nog veel meer vragenlijsten te ontvangen: hoe meer deelnemers, hoe meer gewicht de cijfers krijgen.

De enquête is te vinden op www.infolijn-ag.nl

Achtergrondinformatie

Jaarlijks maken één miljoen Nederlanders gebruik van integrale gezondheidszorg: een combinatie van reguliere en complementaire/alternatieve zorg (CAM). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gezien de populariteit van CAM mag verwacht worden dat mensen hier tevreden over zijn.

Voor andere patiënten is het belangrijk te achterhalen welke behandeling in hun geval het meeste kans op succes geeft. Voor zorgverzekeraars en de politiek zijn de resultaten ook van belang: ze kunnen Nederland een stap dichter brengen bij erkenning (en vergoeding) van effectieve CAM behandelingen. Met de opkomst van leefstijlgeneeskunde is de tijd rijp om integrale gezondheidszorg mogelijk te maken.

Een uitgebreider artikel is hier te vinden. Het mag integraal worden overgenomen.

Wij willen u graag helpen zoeken naar een voor u geschikte behandelwijze

 

Wij informeren u vanuit het consumentenbelang omtrent de mogelijkheden en risico’s van de diverse behandelwijzen. De mogelijkheden zijn legio. Wij willen u graag helpen zoeken naar een voor u geschikte behandelwijze. Wij hebben in 25 jaar een uitgebreid bestand opgebouwd met kennis en ervaringen dat daarbij helpt. Wij verstrekken adressen van gekwalificeerde artsen en HBO therapeuten voor homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde enzovoorts.

Via ons nummer 088-2424240 wordt u direct doorgeschakeld naar de dienstdoende vrijwilliger. U belt tegen normale telefoonkosten.

Wij doen ons best om alle werkdagen van 10-17 uur en op maandagavond van 19-21 uur voor u klaar te zitten. (Op oude folders etc. staat ook nog de woensdagavond, maar die is vervallen.) Als het een keer niet lukt, omdat er een dienst uitvalt, krijgt u een boodschap te horen en hopen we dat u later nog een keer wilt bellen. Wij leveren deze dienst aan het publiek met een minimaal budget en uitsluitend met inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Zo lang het publiek niet wordt beschermd door een betrouwbaar Keurmerk zullen wij ons blijven inspannen om deze taak te vervullen.

N.B.: Wanneer u advies wilt over aanvullende therapie bij psychische problemen, gezin of spiritualiteit dan kunt u het beste terecht bij onze deskundige op dat terrein, die doet in principe elke maandagavond dienst van 19: 00 uur tot 21:00 uur.

U kunt uw vraag ook mailen, maar dat duurt langer en de ervaring leert dat we dan altijd weer meer informatie nodig hebben! Geef in elk geval uw postcode als u advies wilt over een geschikte behandelaar.

 

Wilt u onze enquête ergens onder de aandacht brengen? Gebruik dan deze affiches en flyers.

Tip: nieuwe consumenten website

Wijzer naar Gezondheid

https://wijzernaargezondheid.nl/

Vrienden van integrale gezondheidszorg

streven naar:

  • het bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor iedereen die dat wil;
  • de erkenning van integrale zorg als onmisbaar element van een gezonde en vitale samenleving;
  • het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over integrale zorg voor iedereen.

Voor minimaal € 10 per jaar wordt u Vriend en ontvangt u een digitaal tijdschrift met betrouwbare achtergrondinformatie over integrale gezondheidszorg (vier keer per jaar) en geregeld nieuwsflitsen.

Wilt u zich aanmelden om Vriend te worden? 

Voor slechts €10 kunt u ook vriend worden, ga naar wijzernaargezondheid.nl/vriendworden

 

 

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.