088 - 2424240 info@infolijn-ag.nl
Je hoort allerlei namen door elkaar: alternatief, complementair, integraal, holistisch. Wat is het verschil?

Het woord alternatief gebruiken we liever niet meer want deze zorg komt niet “in plaats van” de reguliere zorg, maar is aanvullend, of met een mooi woord complementair. Helaas is alternatief zo ingeburgerd dat je het er bijna niet uit krijgt. Omdat iedereen nog zoekt onder de term alternatief blijven wij hem dus voorlopig  nog gebruiken om gevonden te worden!

Met holistisch bedoelen we een aanpak die naar alle omstandigheden kijkt: lichaam, geest, milieu, leefwijze enz. In het ideale geval richt de therapie zich op alle vlakken waar de situatie niet optimaal is.

Onder integraal verstaan wij een gezondheidszorg waarbij al het goede uit regulier en complementair wordt gecombineerd tot één optimale gezondheidszorg, waar patiënten zonder extra financiële drempels zelf kiezen welke zorg ze willen.

Ik heb ziekte X. Wat is daarvoor de beste alternatieve geneeswijze?

Deze vraag is slechts in een klein deel van de gevallen simpel te beantwoorden. De alternatieve sector kent geen opdeling in ziektes of organen, zoals specialisten in de reguliere geneeskunde (hart, nieren, maag, bewegingsapparaat etc.). De meest bekende alternatieve geneeswijzen zoals b.v. homeopathie, antroposofische geneeskunde, acupunctuur en natuurgeneeswijze noemt men totaaltherapie: zij omvatten de hele mens, geestelijk, lichamelijk en in zijn reactie op de omgeving.

Een gezond mens is iemand waarvan het eigen afweersysteem en herstelmechanisme alert is en steeds op tijd de juiste maatregelen neemt. Een aantal symptomen die wij vaak ziekte noemen, zoals koorts, hoesten, diarree, kan juist een bewijs zijn van gezondheid: het is op dat moment het beste voor het lichaam. Als iemand (chronisch) ziek is, is het voornaamste probleem niet welke ziekte hij heeft, maar dat het herstelmechanisme faalt. Het soort klachten dat optreedt geeft meer een idee waar de zwakke plekken van die persoon zitten. De therapie die gegeven wordt zal op beide gegevens inwerken: de zwakke plek moet ontzien worden en zo mogelijk aangesterkt; het herstelmechanisme moet aan het werk gezet worden.

Dit kan dus op veel verschillende manieren gebeuren: iedere therapie heeft zijn eigen ingang om aan de gezondheid te werken. Voor een verstandige keuze zijn andere factoren van belang. De therapie heeft het meeste kans op succes als deze aansluit bij het karakter van de zieke persoon. In een aantal gevallen is de oorzaak van de klachten een aanwijzing om in een bepaalde richting te zoeken. Onze medewerkers zijn door eigen ervaring en scholing goed bekend met het aanbod aan alternatieve behandelwijzen. Zij kunnen in een gesprek samen met u proberen de meest verstandige keuze te vinden.

Is er een alternatieve behandeling voor hoge bloeddruk?

Soms wel, complementair werkende artsen kunnen soms een oorzaak vinden die regulier niet bekend is en mogelijk behandelbaar is. Proberen is altijd de moeite waard.

Is er iets te doen aan fibromyalgie?

Meestal wel, dit kan echter vele oorzaken hebben. Door een paar vragen te stellen kunnen wij een indruk krijgen in welke richting de meeste kans is op verbetering.

Is er een alternatieve therapie voor hartritmestoornissen?

Vaak wel, dat hangt af van de oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld een tekort aan bepaalde stoffen zijn of een klem zittende zenuw.

Is er een alternatief middel voor een vleesboom?

Daarvoor zullen wij naar een complementair arts verwijzen.

Welke therapie raadt u aan bij angst?

Hiervoor zullen we meer informatie nodig hebben om een gericht antwoord te geven. We hebben zelfs een speciaal psychosociaal spreekuur op de maandagavond met een vrijwilliger die deskundig is op dat terrein.

Kan een alternatieve arts iets doen met storing van de schildklier?

Er is een groep artsen die daar speciaal deskundig in is. Daar verwijzen wij naar.

Wat kan ik gebruiken tegen eczeem?

Omdat dit vele oorzaken kan hebben zullen we met een paar vragen proberen te vinden welke weg het meeste kans op succes biedt.

Weet u iets dat helpt bij kanker?

Daarvoor verwijzen wij naar gespecialiseerde complementaire artsen, die weten wat er tijdens of na de reguliere behandelingen mogelijk is. Dat geldt voor alle vormen van kanker.

Jullie geven ook adressen van niet-artsen. Maar dat zijn toch kwakzalvers?

Nee.

In Nederland werken enkele honderden alternatieve therapeuten met een degelijke opleiding op HBO niveau (te vergelijken met fysiotherapie) en die kunnen heel veel gezondheidsklachten goed behandelen. Zij hebben wel hun grenzen, mogen bijvoorbeeld geen injecties geven, en ze zijn niet zo goed op de hoogte van reguliere medicijnen als artsen. Daarom bevelen wij bij ernstige klachten/ziekten (diabetes, CARA, reuma, kanker etc.) waarbij reguliere medicijnen moeten worden gebruikt of wanneer er grote operaties zijn geweest, altijd aan een alternatieve arts te raadplegen. Maar wel een die aan onze kwaliteitseisen voldoet!

Een arts die zonder opleiding daarin iets alternatiefs doet, is misschien wel gevaarlijker dan een goed opgeleide therapeut die zijn grenzen goed kent.We kennen verder nog een groot aantal therapeuten zonder HBO opleiding, die bijvoorbeeld paranormaal werken, reflexzonemassage doen, bloesemdruppels geven etc. Deze mogen, mits aangesloten bij serieuze beroepsvereniging, ook hun werk doen, maar daarvan vinden wij dat ze niet zelfstandig de gezondheid van de totale patiënt kunnen bewaken: deze zal dus altijd onder eindcontrole van een arts of HBO therapeut moeten staan, of tenminste de eigen huisarts. Gelukkig zien we steeds vaker samenwerking ontstaan tussen verschillende disciplines, waarbij een arts verantwoordelijk is maar behandelingen delegeert aan daarin goed opgeleide mensen waar hij mee samenwerkt.

Ik ben bij een alternatieve behandelaar geweest en heb nog geen resultaat, ik ben eigenlijk zieker geworden. Nu krijg ik een vreselijk hoge rekening. Moet ik die betalen?

Ten eerste: wij geven mensen altijd het advies vooraf goed te vragen wat de behandeling precies gaat kosten en uit te zoeken of men dit ergens (gedeeltelijk) vergoed krijgt, dit voorkomt schrikken achteraf. (Omdat we in de reguliere zorg vaak geen rekeningen zien beseffen veel mensen niet wat consulten van soms wel een uur kunnen kosten.)Ten tweede: in de gezondheidszorg is het zo dat u een behandeling die u heeft ondergaan altijd dient te betalen (als er goede afspraken zijn en de behandelaar zich daaraan houdt.)
De Autoriteit Financiële Markten verbiedt het gebruik van vaste tarieven. Dit is bedoeld om de consument te beschermen en marktwerking mogelijk te maken. Het voorkomt ook maximumtarieven…
U kunt wel een klacht indienen over een verkeerde behandeling, maar niet over een nota voor een behandeling die niet geholpen heeft.Ten derde: bij veel alternatieve behandelingen is het zo dat als het eigen herstelmechanisme van het lichaam aan het werk gezet wordt, de patiënt zich in het begin wel zieker kan voelen. Dit kan dus juist een goed teken zijn! Alleen een degelijk opgeleide arts/therapeut kan het onderscheid maken tussen een genezingsreactie en het zieker worden van de patiënt.