088 - 2424240

Proclaimer

De Stichting Infolijn Alternatieve Geneeswijzen (hierna te noemen : Infolijn) spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten.

Wanneer u met behulp van het contactformulier een vraag stelt of een klacht indient, wordt deze behandeld binnen 7 dagen. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U kunt ook reageren op artikelen op de site. Deze reacties worden na moderatie getoond op de site. Hebt u echter een vraag over een bericht dan kunt u die stellen via het contactformulier.

De foto’s waarop vrijwilligers of werken van Infolijn zijn afgebeeld, zoals gebruikt op deze site mogen niet zonder toestemming van Infolijn gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op.

Cookies op infolijn-ag.nl

Infolijn.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Infolijn.nl maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Infolijn kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen en de samenstellers van deze website iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Voor alle duidelijkheid wijst de Stichting ten aanzien van de website infolijn-ag.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, dat deze website eigendom is van de Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen.
Doelstelling en Feedback
Het doel van onze website is het ondersteunen van onze telefonische dienstverlening.
Om het publiek nog beter van dienst te kunnen zijn pogen wij onze meest gevraagde informatie beschikbaar te stellen. Wij stellen het op prijs van u te vernemen welke informatie u nog mist.
Wilt u informatie of links toegevoegd zien aan de website van Infolijn?
Tevens streven wij ernaar de website zo toegankelijk mogelijk te maken. Mocht u problemen hebben met of opmerkingen hebben over de toegankelijkheid van onze website geeft u dit dan a.u.b. per email door
Mail uw opmerkingen aan de maker van de website