088 - 2424240

Privacystatement

Privacystatement

Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen, gevestigd aan Schönbergweg 59
1332 GT Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://infolijn-alternatieve-geneeswijzen.nl  – Schönbergweg 59
1332 GT Almere +31 88-2424200

Hetty van Doorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen Hij/zij is te bereiken via info@infolijn-ag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

_ Telefoonnummer
– E-mailadres

Beide: uitsluitend indien wordt afgesproken dat wij contact met u opnemen. Deze gegevens worden niet centraal bewaard maar alleen door de vrijwilliger waar u mee heeft gesproken.

E-mail adres wordt alleen bewaard tot de halfjaarlijkse telling van het aantal vragen, daarna wordt het verwijderd. Er wordt niets met dit adres gedaan, tenzij verdere correspondentie over de vraag nodig is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (uitsluitend anoniem):
– gezondheidsvraag en het gegeven advies

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om per half jaar een overzicht te maken van het soort vragen en de gegeven adviezen

Geautomatiseerde besluitvorming.
Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen) tussen zit. Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

_ Outlook mail programma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Telefoonnummer en/of mailadres: tot de vraag is afgehandeld en anoniem geregistreerd. Maximaal 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, alleen anonieme telling van vragen en gegeven adviezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@infolijn-ag.nl